Ochrana osobních a jiných údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

(Znění platné po 25. 5. 2018)

Děkuji za návštěvu mých stránek, těší mne váš zájem. Beru vážně ochranu vašich soukromých údajů a přeji si, abyste se na stránkách cítili bezpečně a dobře.

      Co tu  na vás čeká:

 1. Obsah a účel dokumentu
 2. Správce osobních údajů:  kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?
 3. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
 4. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a proč?
 5. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 6. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 7. Prohlášení a další informace pro uplatnění vašich práv

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále GDPR)

 

 

Správce osobních údajů: PaedDr. Vladana Botlíková, CSc.

 

 

Jsem provozovatelka stránek www.vladanabotlikova.cz,  cvikypronohy.cz a poskytuji i různé další služby. Termínem \"další služby\" je míněna nabídka odborných seminářů, přednášek, on-line kurzů, cvičebních kurzů naživo, cvičebních lekcí a individuálních konzultací.

Živnostenský list mi vydal dne 2. 6. 2005 živnostenský odbor Úřadu MČ Praha 6, Československé armády 23, Praha 6 – Dejvice, PSČ 16052, pod číslem jednacím ŽO/U7715/2005/Hra.

Jako správce vašich osobních údajů Vás zde v souladu s čl 13 GDPR informuji o vašich právech a o tom, jak a za jakým účelem zpracovávám Vaše osobní údaje, které jste mi poskytli prostřednictvím formulářů na webu: www.vladanabotlikova.cz

 

Další kontaktní údaje:  e-mail: vladka@vladanabotlikova.cz 

Můžete mi napsat.

v.botlikova@gmail.com   telefon: 724313739

 

Jak od vás získávám údaje:

 

Zpracovávám pouze ty údaje, které nám sami poskytnete. Jde především o údaje poskytnuté vyplněním některého z formulářů na webových stránkách. Osobní údaje jsou uloženy v elektronické databázi aplikace pro chytrou přípravu a odesílání mailů (Smartemailing). Díky ní zajišťuji, že vám ode mne následně chodí jen ty mailové zprávy a elektronické produkty (e-booky, on-line kurzy atd.), které chcete. 

Sbírám osobní údaje spadající do kategorie „běžných osobních údajů“. Tedy jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných a koupených produktech a službách, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů, fotografie ze seminářů a případných dalších živých akcí, které pořádám a vy jste se jich zúčastnili, příp. videozáznamy z těchto akcí.

 

Údaje od vás získávám pro tyto účely:

Pro marketingové účely

 

Pro marketing eviduji jen nezbytně nutné minimální údaje: vaše jméno a e-mail, na který vám zdarma zasílám své články, informační materiály (e-booky), rady a tipy k tématu zdraví a informace o projektech a akcích, které pořádám.

V přihlašovacím formuláři udělujete svůj souhlas se zasíláním především kliknutím na potvrzovací e-mail. To se nazývá double opt-in (dvojí potvrzení). Toto opatření slouží k tomu, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný.

Vaše údaje uchovávám do té doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek, článků a tipů (souhrnně je nazývám obchodní sdělení).

Jen s vaším souhlasem zpracovávám (zveřejňuji za účelem prezentace mých služeb a produktů) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie a videa ze mnou pořádaných živých akcí. 

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, vás vždy budeme informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod Obchodní účely níže), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Odvolat souhlas můžete jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já vás odhlásím ze všech dalších e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché jako přihlášení.

 Pro marketingové účely eviduji pouze vaše jméno a váš e-mail, který jste zadali na mém webu.

 

Pro obchodní účely

 

 1. za účelem uzavření smlouvy zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ , DIČ e-mail,  

Až poté, co se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, tak abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, eviduji další kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře:

Jméno, příjmení, adresa, e-mail,(případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ  (jen pokud objednáváte jako podnikatel), číslo platební karty, číslo účtu), informace o objednaných a koupených produktech a službách.

Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje (jako zákazníka) budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dále po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete dále.  Uchovávám je dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

       2. pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu/službě (tj. údaje uvedené na fakturách), a to pomocí fakturačního systému FAPI.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

     3. pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat různé situace. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje klientů: jméno, příjmení, adresa, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduše ukončit kliknutím na odhlašovací odkaz v mailu. 

Abych vám mohla nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách (DOI formulář), automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze \"včetně zasílání novinek“. Toto se dá lehce odhlásit v patičce každého mailu.

Také když mi pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a poté vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). 

 

Cookies (pohyb na webu)

 

Pokud využíváte mé on-line kurzy či jiné produkty a služby anebo procházíte mé webové stránky, mohu sbírat údaje o návštěvách webových stránek a sledovat užívání služeb.

Těmito údaji je Vaše IP adresa a chování na webových stránkách www.vladanabotlikova.cz. Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu, získávám je automatizovaně prostřednictvím cookies. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

Jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, proto máte právo se na mne kdykoliv obrátit. 

Obecně jde o toto:

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Podrobněji o tom, jak uplatnit své právo:

 1. na přístup k údajům, které zpracovávám. Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 
 2. na opravu osobních údajů - právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 3. na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
 4. na omezení zpracování - v případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.
 5. na přenositelnost údajů - za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. 
 6. vznést námitku - pokud osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. 
 7. podat stížnost u dozorového úřadu -máte-li za to, dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail, případně jméno.   

 

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

 

S Vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. 

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Přijímám technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 

 

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám 

 

K vašim osobním údajům mají přístup pouze moji \"spolupracovníci\": se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, administrativní výpomoc a poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací.  Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. 

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit
ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Facebook, Google
Pokud se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele kvůli pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, budu při jejich výběru na ně klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe a výše uvedené firmy.

S Vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

 

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně a pouze spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. 

Prohlašuji, že bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

 

Prohlášení správce osobních údajů

 

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu,
 • nepracuji s citlivými osobními údaji osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
 • splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

 

Potvrzení e-mailu s potvrzovacím odkazem (kliknutím na slovo souhlasím) beru jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi. 

Váš souhlas se dá kdykoliv změnit – můžete se kdykoliv odhlásit. Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let. 

 

 

 

 

Úplné znění podmínek platné do 25. 5. 2018

 

1. Osobní a jiné údaje

1.1. Provozovatel stránek a poskytovatel dalších služeb

Provozovatelem stránek (a poskytovatel dalších služeb) je PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. Její živnostenský list vydal dne 2. 6. 2005 živnostenský odbor Úřadu MČ Praha 6, Československé armády 23, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 52, pod číslem jednacím ŽO/U7715/2005/Hra.

Termínem \"další služby\" je míněna nabídka odborných seminářů, přednášek, cvičebních kurzů, cvičebních lekcí a individuálních konzultací.

1.2. Údaje získávané v souvislosti s poskytováním e-booků zdarma

Vyplněním webového formuláře souhlasí zájemce o zaslání e-booku zdarma se zařazením všech vyplněných údajů do databáze provozovatele, který je jejím správcem. Souhlasí rovněž s tím, aby zpracovatel využíval údaje pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

1.3. Údaje získávané od zájemců o členství v členské sekci s e-programem Cviky pro nohy

Údaje, které ve své objednávce uvádějí zájemci o členství, jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Využívají se k identifikaci budoucího člena jako kupujícího, k vyřízení objednávky (včetně nezbytných účetních operací, při vystavení účetních dokladů a identifikaci bezhotovostních plateb) a při komunikaci se zájemcem o členství. Zájemce o členství souhlasí rovněž s tím, aby je zpracovatel využíval pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

1.4. Údaje získávané od zájemců o další služby

Údaje, které ve své objednávce uvádějí zájemci o další služby, jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Využívají se k identifikaci budoucího klienta jako kupujícího, k vyřízení objednávky (včetně nezbytných účetních operací, při vystavení účetních dokladů a identifikaci bezhotovostních plateb) a při komunikaci se zájemcem o další služby. Zájemce o další služby souhlasí rovněž s tím, aby je zpracovatel využíval pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

1.5. Závazek provozovatele stránek

Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter poskytnutých údajů. Jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti neautorizovanému přístupu a chráněny proti zneužití. Nejsou poskytovány třetím stranám.

Jsem registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00041320.

2. Právo na informace

Provozovatel neověřuje správnost údajů, které uvádějí zájemci o e-book zdarma (odst. 1.2.), o členství v členské sekci (odst. 1.3.) či o další služby (odst. 1.4.). Nemůže tedy ani ručit za jejich správnost. Na požádání a podle možnosti obratem oznámí, zda a jaké osobní údaje má o žadateli zaznamenané, a v případě nesrovnalostí je na požádání opraví. Identifikace žadatele se provádí na základě e-mailové adresy, z níž byla žádost odeslána. Pro zaslání případných otázek týkajících se zpracování osobních údajů či v případě žádosti o informace, podnětů nebo stížností lze využít formulář, který se otevře pod odkazem Kontakt v patičce.

3. Historie návštěv

Webový server zaznamenává standardním způsobem IP adresu návštěvníka stránek, adresu, z níž sem přišel, stránky, které zde navštívil, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je návštěvník poskytl z vlastní vůle při vyplňování formulářů. Tato webová stránka používá tzv. cookies k analyzování preferencí návštěvníků. Podle nich je její obsah upravován. Cookies jsou malé pasivní „značky“, které se uloží na pevný disk návštěvníka. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat také ke zjištění, zda jde o první návštěvu z téhož počítače, což se pozná právě podle přítomností cookie. Používání cookies lze deaktivovat v internetovém prohlížeči.

4.  Možnost odhlášení

Údaje o návštěvnících stránek umožňují informovat je o našich produktech a službách, případně zjistit jejich názor na ně. Účast na takovýchto akcích je dobrovolná. Každý návštěvník může kdykoliv oznámit, že si ji nepřeje. Odpovídající využití bude následně zablokováno. Z odběru e-mailů se lze kdykoliv odhlásit prostřednictvím odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.